آگاهی از آخرین خبر ها - تست های جدید - خدمات جدید - قسمت خبر ها و اطلاع رسانی در پایین صفحه

حضور شما را در وب سایت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی ارج می نهیم. آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی با سابقه درخشان در ارایه خدمات تخصصی آزمایشگاهی و با دارا بودن به روزترین سیستم ها و پرسنل متخصص مجرب در زمره برترین واحدهای آزمایشگاهی ایران است. آزمایشگاه دارای بخش های پاتولوژی، سیتولوژی، ایمونوهیستوشیمی، بیوشیمی، هماتولوژی، هورمون شناسی، الکتروفورز، تجزیه ادرار، انگل شناسی، میکروب شناسی، قارچ شناسی، ایمونو فلوسانس و بیولوژی ملکولی است. شایان توجه است که آزمایشگاه در جهت رفع نیاز مراجعین و پزشکان محترم و جلب و افزایش میزان رضایت هر چه بیشتر آن ها،اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 9001:2008 نمود و در خرداد 1389 موفق به اخذ این گواهینامه از سازمان BSI انگلستان شد. شایان ذکر است که آزمایشگاه سالانه مورد ممیزی مراقبتی قرار گرفته و این گواهینامه را تمدید می نماید.

posted by Administrator | on Aut 14, 2012 16:33:46 EDT |

  دانلود جدید ترین ویرایش کتابچه  آزمایشات آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

بیوشیمی            میکروبیولوژی            ایمونولوژی            ایمونوفلورسانس

هورمونشناسی            الکتروفورز            هماتولوژی            بیولوژی ملکولی

پارازیتولوژی          پاتولوژی          مدیریت تضمین کیفیت            مدیریتIT

 

 آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی از شما دعوت می نماید

تا جهت افزایش هر چه بیشتر کیفیت خدمات ، در نظر سنجی ها زیر شرکت فرمایید

ورود به صفحه نظر سنجی